Adres podany poniżej jest tylko adresem korespondencyjnym !
Telefony podane są aktualne.
Jeśli chcesz napisać do nas skorzystaj z podanego poniżej adresu mailowego lub z adresu sopockiego.

 


 
CENTRALA DIECEZJALNA  
  80 - 257 Gdańsk Wrzeszcz,
  ul. Słowackiego 79
telefon: + 48 58/ 341-78-57; 342-63-66
fax: + 48 58/ 342-53-80
e-mail: gdansk@caritas.pl
 

CENTRALA DIECEZJALNA CARITAS
     Adres siedziby:
   

 81 - 805 Sopot

Al. Niepodległości 778

telefon:   + 48 58/ 341-78-57; 342-63-66
fax:   + 48 58/ 342-53-80
Kliknij wyżej aby zobaczyć gdzie jesteśmy

 

Dyrektor - ks. Ireneusz BRADTKE

Zastępca dyrektora - ks. Piotr ŻYNDA

Centrala zatrudnia obecnie 5 pracowników. Do jej zadań m.in. należy:

  • koordynacja wszelkich działań, przedsięwzięć, akcji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
  • podejmowanie nowych inicjatyw, współpraca z organizacjami krajowymi, zagranicznymi, samorządowymi i pozasamorządowymi
  • prowadzenie spraw pracowniczych dotyczących osób zatrudnionych w CARITAS