„TAX-AUDYTOR" M. Butkowska Sp. z o.o. w Gdańsku jest podmiotem posiadającym uprawnienia do wydawania opinii o rzetelności sprawozdań finansowych i została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2244.
Przedmiotem naszego działania, poza badaniem sprawozdań finansowych, jest głównie doradztwo podatkowe, w tym między innymi wykonywanie ekspertyz ekonomicznych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradztwa i konsultacji z zakresu finansów i rachunkowości, wykonywanie analiz finansowych i ekonomicznych, sporządzanie wycen przedsiębiorstw oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.
Zatrudniamy wysoko kwalifikowanych fachowców jak audytorzy, doradcy podatkowi i radcy prawni i współpracujemy ściśle z najlepszymi specjalistami w zakresie zagadnień podatkowych, finansowych i rachunkowych, co pozwala na rzetelne i obiektywne wydanie opinii o prowadzonych księgach rachunkowych. Prowadzimy również bieżące doradztwo w zakresie zagadnień finansowych, rachunkowych i podatkowych.