- doradztwo podatkowe i finansowe

- obsługa księgowo-rachunkowa

- usługi konsultingowe

- weryfikacja bilansów

- wykonywanie analiz, ekspertyz i business-planów